Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Rogowo pow. Żniński

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona środowiska
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę / przebudowę istniejącego wjazdu / zjazdu z drogi publicznej (gminnej) Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Ochrona środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie pobytu stałego Zameldowanie - procedury